Integració de dades energètiques en un model urbà 3D per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

L'objectiu és crear un model multidimensional de la ciutat de Sant Cugat- que integri model 3d, GIS, informació de l'ESA, projectes, tipologies, dades energètiques (consums), certificats energètics, entre d'altres- en línia amb model energètic urbà desenvolupat en el projecte de recerca SEMANCO coordinat per ARC. Els diversos serveis municipals accedirien al model per extreure la informació que necessiten. L'objectiu és tenir un model integrat permanentment actualitzat, que reflecteixi les relacions entre les diverses dades i permeti dur a terme serveis específics als tècnics dels diferents departaments de l'ajuntament.

Layman's description

L'objectiu és crear un model multidimensional de la ciutat de Sant Cugat- que integri model 3d, GIS, informació de l'ESA, projectes, tipologies, dades energètiques (consums), certificats energètics, entre d'altres- en línia amb model energètic urbà desenvolupat en el projecte de recerca SEMANCO coordinat per ARC. Els diversos serveis municipals accedirien al model per extreure la informació que necessiten. L'objectiu és tenir un model integrat permanentment actualitzat, que reflecteixi les relacions entre les diverses dades i permeti dur a terme serveis específics als tècnics dels diferents departaments de l'ajuntament.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1731/12/17