Integració de bases de dades de certificació energètica i el seu ús com a eina docent

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"Les aplicacions ENERHAT i ENERPAT, desenvolupades pel grup ARC all llarg de diferents projectes de recerca, integra dades de certificacions energètiques de diverses fonts: la base de dades de ICAEN, amb més d’un milió de registres, el cadastre online, dades geogràfiques i econòmiques. Aquestes aplicacions han estat actualitzades durant el darrer any, i continuen disponibles al públic en internet. L’objectiu del projecte és facilitar l’ús d’aquestes aplicacions a la docència. Amb aquest fi, cal en primer lloc millorar-les amb noves funcionalitats que permetin visualitzar un certificat energètic i les dades agregades d’un conjunt de certificats triats per l’usuari.
Paral·lelament a la millora de les eines, es dissenyaren i implementaran nous espais d’aprenentatge i noves activitats pedagògiques en assignatures de grau (Instal·lacions, segon curs; Sostenibilitat, quart curs) i postgrau (Màster habilitant, Màster en gestió integral de la construcció). Els estudiants realitzaran simulacions energètiques amb el suport dels professors i compararan els resultats amb les dades de certificació energètica. Amb l’ajut d’ENERHAT i ENERPAT els alumnes identificaran les característiques més comuns (aïllaments, finestres...) d’una tipologia d’edifici (any de construcció, ús, zona climàtica...) per comparar-les amb els resultats de les simulacions. Els estudiants faran estudis comparatius de certificats basats en diferents normatives al llarg dels anys i el seu impacte en el parc edificat.
La realització d’aquest projecte ens permetrà:
- En l’àmbit de recerca: continuar millorant i actualitzant les aplicacions ENERHAT/ENERPAT, a partir dels suggeriments d’estudiants i professors que faran ús d’elles.
- En l’àmbit científic-industrial: mostrar a empreses del sector les possibilitats que ofereixen aquestes aplicacions gràcies a la seva versatilitat
- En l’àmbit acadèmic: crear nous espais transversals d’aprenentatge que resulten de la intersecció de docència i recerca.
"

Layman's description

"Les aplicacions ENERHAT i ENERPAT, desenvolupades pel grup ARC all llarg de diferents projectes de recerca, integra dades de certificacions energètiques de diverses fonts: la base de dades de ICAEN, amb més d’un milió de registres, el cadastre online, dades geogràfiques i econòmiques. Aquestes aplicacions han estat actualitzades durant el darrer any, i continuen disponibles al públic en internet. L’objectiu del projecte és facilitar l’ús d’aquestes aplicacions a la docència. Amb aquest fi, cal en primer lloc millorar-les amb noves funcionalitats que permetin visualitzar un certificat energètic i les dades agregades d’un conjunt de certificats triats per l’usuari.
Paral·lelament a la millora de les eines, es dissenyaren i implementaran nous espais d’aprenentatge i noves activitats pedagògiques en assignatures de grau (Instal·lacions, segon curs; Sostenibilitat, quart curs) i postgrau (Màster habilitant, Màster en gestió integral de la construcció). Els estudiants realitzaran simulacions energètiques amb el suport dels professors i compararan els resultats amb les dades de certificació energètica. Amb l’ajut d’ENERHAT i ENERPAT els alumnes identificaran les característiques més comuns (aïllaments, finestres...) d’una tipologia d’edifici (any de construcció, ús, zona climàtica...) per comparar-les amb els resultats de les simulacions. Els estudiants faran estudis comparatius de certificats basats en diferents normatives al llarg dels anys i el seu impacte en el parc edificat.
La realització d’aquest projecte ens permetrà:
- En l’àmbit de recerca: continuar millorant i actualitzant les aplicacions ENERHAT/ENERPAT, a partir dels suggeriments d’estudiants i professors que faran ús d’elles.
- En l’àmbit científic-industrial: mostrar a empreses del sector les possibilitats que ofereixen aquestes aplicacions gràcies a la seva versatilitat
- En l’àmbit acadèmic: crear nous espais transversals d’aprenentatge que resulten de la intersecció de docència i recerca.
"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/2131/12/21