INPhINIT Retaining predoctoral grant

Projecte: Ajuts de recursos humansPredoc

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology