Innovació en valor públic

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

El sector privat sempre s'ha centrat en la innovació, però existeix també una necessitat d'innovació en el sector públic. D'una banda, els ciutadans tenen interessos creixents sobre els serveis públics. Per una altra, els electes i directius públics tenen expectatives respecte a la governança. I cada vegada més sovint, les polítiques públiques tenen el caràcter de problemes maleïts. La revisió de la literatura posa de manifest que per entendre els processos d'innovació social és important identificar les condicions sota les quals aquesta es desenvolupa. Bekkers et al. (2013) assenyalen les següents condicions com a rellevants: el procés de vinculació entre lideratge polític i administratiu, la co-creació amb usuaris finals i en xarxa, les lógiques institucionals i el rol de la tecnologia i les xarxes socials. La literatura sobre innovació en el sector públic i la gestió del canvi incideix en la importància del lideratge de polítics i directius públics (Borins 2002, Hartley 2005, Bason 2010, Bekkers et al. 2013). Junts poden crear el clima que faciliti o dificulti la innovació. Per tant, és rellevant explorar quin tipus de lideratge i quins models de gestió faciliten la innovació i els resultats en gestió pública. A partir de la revisió de la literatura en innovació social, co-producció, governança, lógiques institucionals, gestió en xarxa i e-government, aquesta recerca persegueix definir i contrastar models d'innovació i canvi en la prestació de serveis públics que entomin les noves necessitats dels canvis socials.

Layman's description

El sector privat sempre s'ha centrat en la innovació, però existeix també una necessitat d'innovació en el sector públic. D'una banda, els ciutadans tenen interessos creixents sobre els serveis públics. Per una altra, els electes i directius públics tenen expectatives respecte a la governança. I cada vegada més sovint, les polítiques públiques tenen el caràcter de problemes maleïts. La revisió de la literatura posa de manifest que per entendre els processos d'innovació social és important identificar les condicions sota les quals aquesta es desenvolupa. Bekkers et al. (2013) assenyalen les següents condicions com a rellevants: el procés de vinculació entre lideratge polític i administratiu, la co-creació amb usuaris finals i en xarxa, les lógiques institucionals i el rol de la tecnologia i les xarxes socials. La literatura sobre innovació en el sector públic i la gestió del canvi incideix en la importància del lideratge de polítics i directius públics (Borins 2002, Hartley 2005, Bason 2010, Bekkers et al. 2013). Junts poden crear el clima que faciliti o dificulti la innovació. Per tant, és rellevant explorar quin tipus de lideratge i quins models de gestió faciliten la innovació i els resultats en gestió pública. A partir de la revisió de la literatura en innovació social, co-producció, governança, lógiques institucionals, gestió en xarxa i e-government, aquesta recerca persegueix definir i contrastar models d'innovació i canvi en la prestació de serveis públics que entomin les noves necessitats dels canvis socials.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1531/12/15