Influences on Managerial Decision Making in Ethical Scenarios: A Global Study

  • Singh, Jatinder Jit (PI)

    Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

    Detalls del projecte

    EstatusAcabat
    Data efectiva d'inici i finalització1/01/1431/12/14