Detalls del projecte

Description

El projecte es centra en la implementació de la metodologia ApS (Aprenentatge-Servei) multidisciplinària amb l'objectiu d'adquirir competències bàsiques en psicologia. Aquesta metodologia es porta a terme en grups reduïts de 12-14 estudiants i es desenvolupa en seminaris de 4 hores setmanals a la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Aquests seminaris tenen un enfocament pràctic i se centren en el desenvolupament d'habilitats transversals necessàries per a l'exercici professional de la psicologia. En aquest context, durant el darrer bienni hem realitzat un estudi pilot realitzat amb metodologia ApS amb dades molt interessants de satisfacció amb els aprenentatges adquirits tant per part dels estudiants, com dels docents i les entitats col·laboradores.
L'objectiu actual és implementar de forma complerta i de manera interdisciplinar la metodologia ApS vinculada als obectius curriculars del grau en psicologia en col·laboració amb els estudiants d'Educació, CAFE i Logopèdia.
EstatusActiu
Data efectiva d'inici i finalització1/07/2431/12/25