How and where to publish? Strategies to write and edit a manuscrit and criteria to select the journal to publish a paper

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"La publicació d’articles de recerca és una tasca de reconeguda complexitat i cada cop més constitueix un requeriment per a l’assoliment del títol de Doctor així com per al reconeixement en l’àmbit acadèmic..
En els darrers anys, el nostre equip ha desenvolupat diferents propostes per facilitar aquestes estratègies als estudiants de Doctorat. Paral·lelament, estem duent a terme el projecte ""Formación de la identidad del Investigador novel en CCSS-FINS"" (CSO2013-41108-R). Els primer resultats d’aques projecte apunten que l’existència de concepcions desadaptatives sobre l’escriptura científica es relaciona amb abandonament i amb menys productivitat durant el doctorat. Al mateix temps, un nombre elevat d’incidents crítics mencionats pels estudiants, i pels quals no tenen una solució a l'abast, estan relacionats amb l’escriptura i la publicació científica en contextos internacionals i de mobilitat. Urgeix desenvolupar i avaluar l'efectivitat de propostes de formació innovadores que facilitin la gestió de la escriptura i publicació científiques en llengua anglesa i en contextos de mobilitat i co-autoria ab d’altres investigadors.
El present projecte pretén:
1. Conèixer de primera mà les propostes innovadores que s’estan duent a terme a la U Dartmouth, on la professora C. Donahue, col.laboradora en el projecte FINS, du a terme un seminari de recerca sobre la publicació científica.
2. Contrastar aquestes propostes amb el model de la U. d'Oxford, centrat en l'escriptura, però d'abast més integral (identitat de l'investigador) liderat per la professora L. McAlpine, també col.laboradora del projecte FINS.
3. Desenvolupar una proposta conjunta amb la U. Dartmouth per afavorir les estratègies d’escriptura científica en llengua anglesa i en contextos de coautoria internacional.
4. Pilotar i avaluar la proposta en el marc del seminari d’escriptura i publicació científica que des de fa 6 anys du a terme el nostre equip de recerca amb estudiants de doctorat de la FPCEE."

Layman's description

"La publicació d’articles de recerca és una tasca de reconeguda complexitat i cada cop més constitueix un requeriment per a l’assoliment del títol de Doctor així com per al reconeixement en l’àmbit acadèmic..
En els darrers anys, el nostre equip ha desenvolupat diferents propostes per facilitar aquestes estratègies als estudiants de Doctorat. Paral·lelament, estem duent a terme el projecte ""Formación de la identidad del Investigador novel en CCSS-FINS"" (CSO2013-41108-R). Els primer resultats d’aques projecte apunten que l’existència de concepcions desadaptatives sobre l’escriptura científica es relaciona amb abandonament i amb menys productivitat durant el doctorat. Al mateix temps, un nombre elevat d’incidents crítics mencionats pels estudiants, i pels quals no tenen una solució a l'abast, estan relacionats amb l’escriptura i la publicació científica en contextos internacionals i de mobilitat. Urgeix desenvolupar i avaluar l'efectivitat de propostes de formació innovadores que facilitin la gestió de la escriptura i publicació científiques en llengua anglesa i en contextos de mobilitat i co-autoria ab d’altres investigadors.
El present projecte pretén:
1. Conèixer de primera mà les propostes innovadores que s’estan duent a terme a la U Dartmouth, on la professora C. Donahue, col.laboradora en el projecte FINS, du a terme un seminari de recerca sobre la publicació científica.
2. Contrastar aquestes propostes amb el model de la U. d'Oxford, centrat en l'escriptura, però d'abast més integral (identitat de l'investigador) liderat per la professora L. McAlpine, també col.laboradora del projecte FINS.
3. Desenvolupar una proposta conjunta amb la U. Dartmouth per afavorir les estratègies d’escriptura científica en llengua anglesa i en contextos de coautoria internacional.
4. Pilotar i avaluar la proposta en el marc del seminari d’escriptura i publicació científica que des de fa 6 anys du a terme el nostre equip de recerca amb estudiants de doctorat de la FPCEE."
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1531/12/15