Gamificación para la mejora de las vocaciones profesionales en logística. Ajuts a l'activitat de recerca del personal docent i investigador. Universitat Ramon Llull

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"Plantegem un projecte en cooperació amb l'Ajuntament De Santa Perpètua de Mogoda que relaciona recerca en ludificació i inserció laboral. El cas d'aplicació seria l'entorn d'aquesta població on el seu Ajuntament ha detectat un augment en l'oferta de treball en logística però no així en les vocacions dels joves. Els resultats esperats serien elaborar un tipus de formació ludificada, preferentment un joc de rol, que pugui replicar-se en els diferents col·legis per donar a conèixer què es la logística i la importància per a la zona i així fomentar les vocacions.
Més específicament nosaltres plantegem els següents objectius:
• Investigar sobre hàbits d'estudi en estudiants de secundària. S'ha de realitzar un estudi entre els estudiants objectiu per poder adequar millor la proposta. Fer disseminació de l'estudi que servirà per a futurs treballs del grup, així com de tota la comunitat docent que necessiti aquestes dades.
• Reforçar la línia de recerca del grup que uneix conceptes de ludificació i experiència d'usuari (UX) per millorar l'aprenentatge. Tant els estudis previs com a posteriors a la implementació de la proposta, així com el mateix desenvolupament de la proposta estan destinats a validar les hipòtesis en recerca actuals sobre els beneficis d'unir conceptes de ludificació i UX a l'educació.
• Realitzar una proposta d'innovació docent aplicada a un àmbit real i que tindrà un ús pràctic de forma immediata por els col·legis de la zona, afavorint el desenvolupament industrial local. Sobre aquesta proposta s'analitzarà de forma científica les dades obtingudas per tal d'elaborar futures metodologies ampliables a altres àmbits formatius i professionals, publicant aquests resultats en àmbits de divulgació científica.
• Proveir a la literatura d'un estudi rigorós sobre ludificació que serveixi tant en investigadores com a empreses d'exemple d'innovació docent i ensenyament de competències."

Layman's description

"Plantegem un projecte en cooperació amb l'Ajuntament De Santa Perpètua de Mogoda que relaciona recerca en ludificació i inserció laboral. El cas d'aplicació seria l'entorn d'aquesta població on el seu Ajuntament ha detectat un augment en l'oferta de treball en logística però no així en les vocacions dels joves. Els resultats esperats serien elaborar un tipus de formació ludificada, preferentment un joc de rol, que pugui replicar-se en els diferents col·legis per donar a conèixer què es la logística i la importància per a la zona i així fomentar les vocacions.
Més específicament nosaltres plantegem els següents objectius:
• Investigar sobre hàbits d'estudi en estudiants de secundària. S'ha de realitzar un estudi entre els estudiants objectiu per poder adequar millor la proposta. Fer disseminació de l'estudi que servirà per a futurs treballs del grup, així com de tota la comunitat docent que necessiti aquestes dades.
• Reforçar la línia de recerca del grup que uneix conceptes de ludificació i experiència d'usuari (UX) per millorar l'aprenentatge. Tant els estudis previs com a posteriors a la implementació de la proposta, així com el mateix desenvolupament de la proposta estan destinats a validar les hipòtesis en recerca actuals sobre els beneficis d'unir conceptes de ludificació i UX a l'educació.
• Realitzar una proposta d'innovació docent aplicada a un àmbit real i que tindrà un ús pràctic de forma immediata por els col·legis de la zona, afavorint el desenvolupament industrial local. Sobre aquesta proposta s'analitzarà de forma científica les dades obtingudas per tal d'elaborar futures metodologies ampliables a altres àmbits formatius i professionals, publicant aquests resultats en àmbits de divulgació científica.
• Proveir a la literatura d'un estudi rigorós sobre ludificació que serveixi tant en investigadores com a empreses d'exemple d'innovació docent i ensenyament de competències."
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1831/12/18