Flexural fatigue properties of polycarbonate fused-deposition modelling specimens. S-N curves

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/09/1631/12/16

Paraules Clau

  • Fatigue polymers
  • Process Parameters
  • Fused Deposition Modeling
  • Policarbonat PC