Fast 18F radiolabelling of chloroquine-based cores by means of ultra-activated iodonium species

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/02/2131/07/21