Estudis estructurals de proteïnes implicades en la biosíntesi de membrana en Myo Genitalium i altres factors de virulència

Projecte: Ajuts de recursos humansPostdoc

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/12/0930/11/11