Estudio comparativo de los resultados de los deportistas paralímpicos españoles de alto nivel incluidos en el plan ADOP (Apoyo a los deportistas objetivo paralímpico)

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0530/09/06

UNESCO

  • Salut pública
  • Altres especialitats psicològiques (especifiqueu)

Paraules Clau

  • discapacitat
  • Esport adaptat
  • Minusvalia
  • Classificació funcional