Estudi del mostreig i determinació analítica de contaminants en biochar i altres emissions derivades de procesos de piròlisi de biomassa

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/09/1430/11/15

Paraules Clau

  • Anàlisi química
  • biochar