Estudi del mecanisme de ciclació de sistemes 1,5-dinitrílics amb possibilitat de tautomeria

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/9231/12/96