Estudi de la formació i emissió de COPs en la producció de biochar amb finalitats energètiques

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1431/12/14