Equip d'Autoignició

Projecte: Ajuts a infraestructures i equipamentEquipament

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització7/07/0831/12/09

Finançament

  • Departament d'Innovació, Universitats i Empresa: 36.724,00 €