El gènere en la gestió de la diversitat. Una aproximació interdisciplinària per a la creació de materials docents per a la formació en ciències empresarials i alta direcció

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/09/0831/08/09