Efectes i control de la privació de la son a les guàrdies nocturnes del personal sanitari

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"Els objectius d'aquest projecte s'emmarquen dins de l'àmbit d'actuació ""Investigació i transferència"" del projecte ACM 2015, més concretament dins del focus àrea de salut i biociències. És un primer estudi que contempla la possibilitat d'una continuació en col·laboració amb grups de recerca de la Universitat de Deusto (participant al projecte ACM 2015) i amb la Universitat Catòlica de València.
La fatiga produïda per la falta de son durant serveis laborals continuats de 24 h afecta a molts àmbits laborals. El nostre grup de recerca ha iniciat un estudi pilot amb voluntaris de l'exèrcit per tal de començar a recollir dades en aquest sentit. El propòsit final d'aquesta línia de recerca és arribar a analitzar la situació viscuda per metges i personal d'infermeria durant les guàrdies nocturnes i d'aquesta manera detectar manera detecta possibles vies de millora que al final representin un millor servei sanitari per a tothom.
OBJECTIUS PRINCIPALS:
• Millorar les condicions laborals del personal sanitari durant les guàrdies nocturnes.
• Analitzar els paràmetres de diferents àmbits previs i posteriors a un servei de guàrdia de 24 h.
• Establir unes pautes d'actuació durant la jornada laboral del personal sanitari.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Analitzar l’evolució dels marcadors físics, fisiològics i psicològics abans i després d’un servei continuat de 24 h.
• Valorar la influència de diferents protocols de privació de la son sobre els marcadors anteriors.
• Establir una escala de fatiga a partir dels resultats obtinguts a l’estudi pilot.
• Comparar els resultats amb les rutines i els horaris entre metges i infermers.
• Comparar els resultats amb estudis similar altres poblacions (cossos de seguretat, exèrcit)
• Experimentar la transmissió de la informació mitjançant tecnologia bluetooth.
• Determinar els principals elements d’una aplicació per dispositius mòbils que valori l’estat durant una situació de privació de la son.
"

Layman's description

"Els objectius d'aquest projecte s'emmarquen dins de l'àmbit d'actuació ""Investigació i transferència"" del projecte ACM 2015, més concretament dins del focus àrea de salut i biociències. És un primer estudi que contempla la possibilitat d'una continuació en col·laboració amb grups de recerca de la Universitat de Deusto (participant al projecte ACM 2015) i amb la Universitat Catòlica de València.
La fatiga produïda per la falta de son durant serveis laborals continuats de 24 h afecta a molts àmbits laborals. El nostre grup de recerca ha iniciat un estudi pilot amb voluntaris de l'exèrcit per tal de començar a recollir dades en aquest sentit. El propòsit final d'aquesta línia de recerca és arribar a analitzar la situació viscuda per metges i personal d'infermeria durant les guàrdies nocturnes i d'aquesta manera detectar manera detecta possibles vies de millora que al final representin un millor servei sanitari per a tothom.
OBJECTIUS PRINCIPALS:
• Millorar les condicions laborals del personal sanitari durant les guàrdies nocturnes.
• Analitzar els paràmetres de diferents àmbits previs i posteriors a un servei de guàrdia de 24 h.
• Establir unes pautes d'actuació durant la jornada laboral del personal sanitari.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Analitzar l’evolució dels marcadors físics, fisiològics i psicològics abans i després d’un servei continuat de 24 h.
• Valorar la influència de diferents protocols de privació de la son sobre els marcadors anteriors.
• Establir una escala de fatiga a partir dels resultats obtinguts a l’estudi pilot.
• Comparar els resultats amb les rutines i els horaris entre metges i infermers.
• Comparar els resultats amb estudis similar altres poblacions (cossos de seguretat, exèrcit)
• Experimentar la transmissió de la informació mitjançant tecnologia bluetooth.
• Determinar els principals elements d’una aplicació per dispositius mòbils que valori l’estat durant una situació de privació de la son.
"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1531/12/15

Paraules Clau

  • Cortisol analisis
  • Privació de la son
  • hrv analysis