Disseny d’un pla de màrqueting per la captació de fons i la sensibilització envers la malaltia de Duchenne

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

Description

El present projecte consisteix en la realització d’un TFG dins del grau de Màrqueting en col·laboració amb l’associació DUCHENNE PARENT PROJECT ESPANYA. El treball està enfocat a aprofundir en una àrea de d’actuació de l’associació per tal de poder aplicar els conceptes i coneixements adquirits durant el grau de màrqueting. El fet d’abordar el present projecte en modalitat d’Aprenentatge-Servei (ApS) té com a objectiu el d'afegir valors per experiència viva i reflexió, formant la identitat professional de l’alumne amb compromís cívic. El resultat pot tenir diferents formats, per exemple un pla de màrqueting complet, una proposta de millora i professionalització d’alguns aspectes organitzatius o d’actuació , implementació d’eines innovadores per guanyar eficiència en el desenvolupament de tasques, etc.
EstatusActiu
Data efectiva d'inici i finalització1/07/2431/12/25