Discipline-based education research using learning analytics and gamification 2015 (DERULAG 2015)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"El projecte que es presenta correspon al treball actual del grup ASISTEMBE en l'àmbit de l'ensenyament i l'aprenentatge en disciplines específiques (STEM i negocis). En concret, es demana suport per facilitar la diseminació del treball del grup en les línies de la didàctica de les matemàtiques, les didàctiques de les ciències i la tecnologia (STE) i l'ensenyament de l'emprenedoria.

En el cas de la didàctica de les matemàtiques, els treballs se centren en la utilització de les metodologies derivades de la teoria antropològica en l'ensenyament de l'enginyeria i de les matemàtiques a nivell universitari i en la formació del professorat.

En didàctica de les ciències, els treballs se centren en l'estudi de la imatge social de la química com a un dels factors que dificulta el seu ensenyament i en el desenvolupament de vocacions per aquesta ciència i en el seguiment mitjançant les tècniques de l'analítica de l'aprenentatge del treball dels alumnes quan usen entorns interactius (simulacions, laboratoris remots i eines de càlcul).

Per últim, en l'ensenyament de l'emprenedoria, els treballs en curs se centren en la utilització de simulacions i elements de gamificació en les metodologies didàctiques."

Layman's description

"El projecte que es presenta correspon al treball actual del grup ASISTEMBE en l'àmbit de l'ensenyament i l'aprenentatge en disciplines específiques (STEM i negocis). En concret, es demana suport per facilitar la diseminació del treball del grup en les línies de la didàctica de les matemàtiques, les didàctiques de les ciències i la tecnologia (STE) i l'ensenyament de l'emprenedoria.

En el cas de la didàctica de les matemàtiques, els treballs se centren en la utilització de les metodologies derivades de la teoria antropològica en l'ensenyament de l'enginyeria i de les matemàtiques a nivell universitari i en la formació del professorat.

En didàctica de les ciències, els treballs se centren en l'estudi de la imatge social de la química com a un dels factors que dificulta el seu ensenyament i en el desenvolupament de vocacions per aquesta ciència i en el seguiment mitjançant les tècniques de l'analítica de l'aprenentatge del treball dels alumnes quan usen entorns interactius (simulacions, laboratoris remots i eines de càlcul).

Per últim, en l'ensenyament de l'emprenedoria, els treballs en curs se centren en la utilització de simulacions i elements de gamificació en les metodologies didàctiques."
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1531/12/15