Difusió de l'elaboració, validació i aplicació del qüestionari VISA-TEEN

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1431/12/14