Development of biological scaffolds for post-infarction scar repair: local delivery of stem cells, angiogenic factors and on-line monitoring of myocardial regeneration.

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització19/01/0918/01/12