Design of small molecules to target pathogenic RNA

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"L’objectiu del projecte és avançar en el desenvolupament de nous compostos químics que siguin capaços de bloquejar l’efecte de diferents seqüències de RNAs patogènics. A més, es desitja millorar la internacionalització d’aquesta línia de recerca, enfortint-la. L’estudi serà íntegrament computacional i es planteja com una continuació d’una de les principals línies de recerca del Laboratori de Disseny Molecular d’IQS (Grup de Química Farmacèutica, 2017 SGR 00294): l’estudi en la distròfia miotònica (DM) de tipus 1 i 2.
La DM de tipus 1 és una malaltia genètica dominant en la qual la transcripció del gen DMPK genera llargues repeticions del triplet CUG que esdevenen tòxiques en neurones, miòcits i cardiomiòcits. Per la seva banda, la toxicitat associada a la DM de tipus 2 és deguda al nombre anòmal de repeticions CCUG formada durant la transcripció del primer intró del gen CNBP, conduint a una sèrie de símptomes anàlegs a la DM1: disfunció cognitiva, arítmies cardíaques i miotonia. A nivell molecular, aquests símptomes es troben relacionats amb el segrest de factors d’splicing alternatiu i de l’expressió gènica; per part de les repeticions de tri o tetra-nucleòtids.
La selectivitat per les seqüències de RNA implicades en el procés patogènic constitueix un dels grans reptes a l’hora de dissenyar i desenvolupar nous agents terapèutics. Una de les estratègies que s’ha plantejat per tal de millorar aquest aspecte ha estat el disseny de compostos que s’uneixen específicament al solc menor del RNA (Minor Groove Binders, MGB). El desenvolupament de MGB s’ha plantejat els darrers anys com una estratègia útil per a atacar diferents processos patogènics on es troben implicades diferents seqüències d’RNA. Per aquest motiu, aquest projecte pretén desenvolupar les eines computacionals necessàries pel disseny eficient de nous MGB que puguin esdevenir candidats a fàrmacs per a DM1, DM2 i altres patologies associades a RNA.
"

Layman's description

"L’objectiu del projecte és avançar en el desenvolupament de nous compostos químics que siguin capaços de bloquejar l’efecte de diferents seqüències de RNAs patogènics. A més, es desitja millorar la internacionalització d’aquesta línia de recerca, enfortint-la. L’estudi serà íntegrament computacional i es planteja com una continuació d’una de les principals línies de recerca del Laboratori de Disseny Molecular d’IQS (Grup de Química Farmacèutica, 2017 SGR 00294): l’estudi en la distròfia miotònica (DM) de tipus 1 i 2.
La DM de tipus 1 és una malaltia genètica dominant en la qual la transcripció del gen DMPK genera llargues repeticions del triplet CUG que esdevenen tòxiques en neurones, miòcits i cardiomiòcits. Per la seva banda, la toxicitat associada a la DM de tipus 2 és deguda al nombre anòmal de repeticions CCUG formada durant la transcripció del primer intró del gen CNBP, conduint a una sèrie de símptomes anàlegs a la DM1: disfunció cognitiva, arítmies cardíaques i miotonia. A nivell molecular, aquests símptomes es troben relacionats amb el segrest de factors d’splicing alternatiu i de l’expressió gènica; per part de les repeticions de tri o tetra-nucleòtids.
La selectivitat per les seqüències de RNA implicades en el procés patogènic constitueix un dels grans reptes a l’hora de dissenyar i desenvolupar nous agents terapèutics. Una de les estratègies que s’ha plantejat per tal de millorar aquest aspecte ha estat el disseny de compostos que s’uneixen específicament al solc menor del RNA (Minor Groove Binders, MGB). El desenvolupament de MGB s’ha plantejat els darrers anys com una estratègia útil per a atacar diferents processos patogènics on es troben implicades diferents seqüències d’RNA. Per aquest motiu, aquest projecte pretén desenvolupar les eines computacionals necessàries pel disseny eficient de nous MGB que puguin esdevenir candidats a fàrmacs per a DM1, DM2 i altres patologies associades a RNA.
"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1931/12/19