Desenvolupament d'un recobriment amb pèptids llançadora per transportar nanoteràpies a través de la barrera hematoencefàlica

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"El glioblastoma és el tumor cerebral primari més maligne i actualment no té cura. Amb les teràpies actuals, l’esperança de vida és inferior a 15 mesos. La baixa eficiència dels tractaments es deu principalment a dos factors: la impermeabilitat de la barrera hematoencefàlica (BHE) en els marges del tumor i la presència de cèl·lules resistents a la teràpia amb capacitat de regenerar el tumor. El projecte Europeu TargetGBM (MSCA-IF 844441, Horizon 2020), el qual finalitza a 30 de juny de 2021, té com a finalitat precisament afrontar aquests dos grans reptes desenvolupant una nanoteràpia gènica amb lligands adequats per superar la BHE i dirigir-se a les cèl·lules cancerígenes resistents. En els dos darrers anys, aquest projecte ha permès el desenvolupament de nous recobriments per disminuir la promiscuïtat de transfecció de les nanoteràpies i també de nous pèptids per creuar la barrera hematoencefàlica i dirigir les teràpies a les cèl·lules cancerígenes. Tanmateix, a causa de la pandèmia de COVID19, no s'ha pogut validar ni integrar aquestes parts. L’ajut a l’activitat de recerca servirà per tancar el projecte TargetGBM i reforçar la línia de recerca sobre el desenvolupament de nous pèptids per creuar la barrera hematoencefàlica.

Concretament, els objectius d’aquest projecte seran:
1. Optimitzar el recobriment polimèric basat en hidroxipopilmetacrilat desenvolupat incrementant-ne la sensibilitat al pH i incorporant-hi grups funcionals que permetin la conjugació bioortogonal de pèptids.
2. Escalar la síntesi en fase sòlida dels pèptids bicíclics dissenyats i modificar-los amb grups funcionals per conjugar-los al recobriment polimèric.
3. Conjugar els pèptids al recobriment i caracteritzar les nanopartícules.
4. Demostrar si els pèptids desenvolupats poden incrementar el transport de la nanoteràpia en un model cel·lular de barrera hematoencefàlica.
5. Estudiar la selectivitat de la nanoteràpia in vitro y la capacitat d’eliminar les cèl·lules tumorals de glioblastoma."
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/2131/12/21