Desenvolupament de nous tractaments per la Distròfia Miotònica: descobriment de fàrmacs in vivo

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology