Configuració com a partner per a l'Horizon 2010: col.laboració internacional en Aliança terpèutica.

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/09/1531/12/16