Calidad de Servicio e Ingeniería de tráfico en redes heterogéneas

  • Selga Jorba, Josep Maria (PI)

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització31/12/0530/12/06

UNESCO

  • Tecnologia dels ordinadors. Altres (especifiqueu)
  • Tecnologia de les telecomunicacions. Altres (especifiqueu)

Paraules Clau

  • Ingeniería de tráfico
  • Qualitat de Servei (QoS)
  • Power Line Communications (PLC)
  • Redes locales sin hilos (Wireless Local Area Networks, WLAN)
  • Redes heterogéneas