Avaluació d'un model de formació i assessorament al professorat, basat en la incorporaió d'eines digitals interactives a l'aula ordinària, de centres d'educació infantil i promària de Catalunya

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització2/01/081/01/09