Autotutela i protecció pública dels drets: la (re)emergència d'una dualitat ds subjectes jurídics

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1731/12/17