An extension of the Optimization Water - Energy Model by means of a Qualitative Multi-Criteria Decision-Making tool.

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització4/03/153/03/16