Anàlisi i prevenció de determinats riscos d'origen natural

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

La línia de recerca fundacional de l'Observatori de l'Ebre (l'estudi de les relacions Sol-Terra) ha anat adquirint més rellevància social a mesura que la tecnologia ha anat envaint més àmbits de la nostra vida, passant alguns fenòmens a convertir-se en un risc natural emergent, de tal manera que avui dia aquesta ciència es coneix com Meteorologia Espacial. A més, en els últims anys i sempre en l'àmbit dels riscos naturals de caràcter geofísic, l'Observatori ha començat a ocupar-se també d'altres línies d'activitat observacional i científica amb una major implicació en el territori on està ubicat. Aquestes són la vigilància sísmica a l'entorn del magatzem de gas CASTOR i l'estudi dels sistemes hidrològics, incloent l'impacte del canvi climàtic en aquests. Els objectius d'aquest projecte són l'aprofundiment en l'anàlisi i prevenció d'aquests riscos d'origen natural. En concret: a) anàlisi de la vulnerabilitat de la xarxa espanyola de transport elèctric d'alta tensió enfront dels corrents induïts geomagnéticament (GICs); b) predicció ionosfèrica; c) vigilància sísmica a l'entorn del magatzem de gas CASTOR; d) Impactes del canvi climàtic en els sistemes hidrológics.

Layman's description

La línia de recerca fundacional de l'Observatori de l'Ebre (l'estudi de les relacions Sol-Terra) ha anat adquirint més rellevància social a mesura que la tecnologia ha anat envaint més àmbits de la nostra vida, passant alguns fenòmens a convertir-se en un risc natural emergent, de tal manera que avui dia aquesta ciència es coneix com Meteorologia Espacial. A més, en els últims anys i sempre en l'àmbit dels riscos naturals de caràcter geofísic, l'Observatori ha començat a ocupar-se també d'altres línies d'activitat observacional i científica amb una major implicació en el territori on està ubicat. Aquestes són la vigilància sísmica a l'entorn del magatzem de gas CASTOR i l'estudi dels sistemes hidrològics, incloent l'impacte del canvi climàtic en aquests. Els objectius d'aquest projecte són l'aprofundiment en l'anàlisi i prevenció d'aquests riscos d'origen natural. En concret: a) anàlisi de la vulnerabilitat de la xarxa espanyola de transport elèctric d'alta tensió enfront dels corrents induïts geomagnéticament (GICs); b) predicció ionosfèrica; c) vigilància sísmica a l'entorn del magatzem de gas CASTOR; d) Impactes del canvi climàtic en els sistemes hidrológics.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1531/12/15