Ajuts URL- Suport Grups de Recerca: Accions diverses de suport a grups

  • Alemany Gil, Maria Luisa (PI)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/09/1031/07/11