Ajuts URL- Suport Grups de Recerca: Accions diverses de suport a grups

  • Abel Lluch, Xavier (PI)

    Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

    Detalls del projecte

    EstatusAcabat
    Data efectiva d'inici i finalització1/09/1031/07/11