Ajuts per a equipament i infrastructura destinats a la recerca (Cromatògraf HPLC)

Projecte: Ajuts a infraestructures i equipamentEquipament

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització7/07/0831/03/09

Finançament

  • Departament d'Innovació, Universitats i Empresa: 22.343,00 €