Ajuts de Suport a grups de recerca: traduccions de publicacions científiques

  • Sols Lucia, José (PI)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

Dues traduccions per a publicació: 1/ Traducció del català al castellà d'una part de la tesi doctoral del professor Dr. Albert Florensa, per a la seva publicació: 'La vida humana en el medi tècnic. El pensament de Jacques Ellul'. I 2/ traducció a l'anglès d'un article per a ser publicat com a capítol de llibre: 'Religion and Business Ethics: the cases of Christianity, Judaism, Islam, Hinduism and Buddhism', en el llibre 'Business Ethics'.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/09/0930/06/10

Paraules Clau

  • Diàleg interreligiós
  • Ètica de la ciència
  • Ètica de la tecnologia
  • Jacques Ellul
  • Ètica empresarial