Ajuts de Suport a grups de recerca: contractes de personal de suport i Ajuts per a mobilitat de personal docent i investigador

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

Es sol·licita beca per 6 mesos a mitja jornada que complementarà la beca a mitja jornada que es finança amb fons del contracte amb una empresa (projecte de transferència de tecnologia).

També es sol·licita finançament per estada de 15 dies de la Sra Cid a Madrid per realitzar uns estudis enzimàtics en líquids iònics com medi de reacció, amb objectiu d'aprendre la tecnologia de síntesi enzimàtica en medis no convencionals.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/09/1231/01/13