Ajuts de Suport a grups de recerca: Assistència a congressos

  • Sols Lucia, José (PI)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

Participació d’un investigador predoctoral (Francesc Martori) en el “Thirteenth European Business Ethics Network UK Conference” a Bristol (UK), del 5 al 8 d’abril de 2009.

Participació del professor Dr. José Sols en el “International Coloquium on the Thought of Ignacio Ellacuría” a Berkeley (California, EEUU), del 25 al 28 de juliol de 2009, on presentà una ponència.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització5/04/0928/07/09

Paraules Clau

  • Ellacuría
  • Pensamiento Social Cristiano
  • Ètica empresarial
  • Agències d'avaluació de la Responsabilitat Social Corporativa
  • Responsabilitat Social Corporativa