Ajuts de Suport a grups de recerca: Ajuts per a les publicacions dels grups de recerca i per a la difusió i internacionalització de la seva activitat

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

- L'ajut es destinarà a l'adquisició de les bases de dades Thomson Reuters 3000 Xtra i Reuters Knowledge. Aquestes bases de dades es fan servir habitualment per la major part dels membres del grup de recerca. El denominador comú de la recerca duta a terme per l'Observatori és el seu caràcter empíric. Aquestes bases de dades ens proporcionen bona part de les dades necessàries per assolir els objectius de recerca plantejats.

- L'Observatori d'Economia Internacional i Financera intenta sempre publicar els resultats obtinguts de la recerca, preferentment en revistes internacionals indexades a JCR. La majoria d'aquestes revistes requereixen un pagament inicial per tal d'acceptar a revisió els treballs enviats. L'ajut que es demana contribuiria a finançar aquestes despeses.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/09/1231/01/13