Ajuts a projectes tractors de fons de recerca. The Glycosynthase technology: directed evolution approaches towards novel biomaterials

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/09/1430/11/15