Ajut per a mobilitat de personal docent i investigador - Assistència del Dr. José Sols a la “8th International Conference on Catholic Social Thought and Business Education”, a la University of Dayton, Dayton, Ohio, USA, (juny de 2012).

  • Sols Lucia, José (PI)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

El Dr. José Sols Lucia està coordinant el treball de recerca que durà a la publicació del llibre Pensamiento Social Cristiano abierto al siglo XXI, en el marc del grup de professors de Pensament Social Cristià d'UNIJES (Centres Superiors de la Companyia de Jesús d'Espanya), que també ell coordina. En aquest projecte participen professors de la Universidad Pontificia Comillas (concretament el P. Julio Martínez sj, Vicerector de la Universitat, i el Sr. José Manuel Caamaño) i de la Universidad de Deusto (concretament el P. Fernando de la Iglesia sj, el Dr. Ricardo Aguado, el Dr. Jon Santacoloma i el Dr. Jabier Martínez). En el marc de la recerca per a preparar aquest llibre, el Dr. José Sols participarà a la "8th International Conference on Catholic Social Thought and Management Education", que tindrà lloc en la University of Dayton, a Dayton, Ohio, USA, els dies 18-20 de juny de 2012.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització18/06/1220/06/12

Paraules Clau

  • Ética social
  • Ètica empresarial
  • Pensamiento Social Cristiano