Actualització i revisió de l'indicador europeu reference budgets per a la ciutat de Barcelona: pilotatge per a la dimensió de l'alimentació saludable

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"Aquest projecte proposa dur a terme una actualització de l’indicador europeu “reference budgets” (RBs) per a Barcelona. Els RBs il•lustren cistelles de béns i serveis per assolir un nivell de vida acceptable per a diferents tipologies de família. L’indicador reflecteix el mínim de recursos necessaris perquè les persones participin a la societat i inclou les següents dimensions: alimentació saludable, roba adequada, descans i lleure, higiene i salut, relacions socials, habitatge, mobilitat, benestar en la infantesa i educació.
El nostre equip va participar en el projecte ImPRovE finançat pel 7è FP-UE (2012-2016) i liderat per la Unversitat d’Anvers. En aquesta recerca es va desenvolupar l’indicador per primera vegada de manera comparable per a sis grans ciutats europees: Anvers, Atenes, Barcelona, Budapest, Helsinki i Milà. Part d’aquest treball ha donat lloc a la tesi doctoral de la Dra. Cussó (2017) i dos articles en revistes indexades al JCR, Cussó et al. 2018 a Child Indicators Research i Carrillo et al. (2016) a Public Health Nutrition.
És imprescindible per la transferència d’aquest coneixement a la societat que aquest indicador estigui actualitzat. Per això els objectius que ens proposem són: 1) Desenvolupar una metodologia per actualitzar l’indicador RBs per a la ciutat de Barcelona el 2014; 2) Explorar la possibilitat d’ampliar l’indicador per a altres tipologies de família per tal que sigui més generalitzable al conjunt de la població. En concret, determinar les necessitats per infants de 0-3 i de 3-6 anys. 3) Realitzar un pilotatge d’aquesta actualització per a la cistella de l’alimentació saludable i que, posteriorment, ens permetrà aplicar-ho a les altres cistelles de béns i serveis. 4) Elaborar una proposta de guia per a l’acció socioeducativa en l’àmbit de l’alimentació saludable per a infants i adolescents.
"

Layman's description

"Aquest projecte proposa dur a terme una actualització de l’indicador europeu “reference budgets” (RBs) per a Barcelona. Els RBs il•lustren cistelles de béns i serveis per assolir un nivell de vida acceptable per a diferents tipologies de família. L’indicador reflecteix el mínim de recursos necessaris perquè les persones participin a la societat i inclou les següents dimensions: alimentació saludable, roba adequada, descans i lleure, higiene i salut, relacions socials, habitatge, mobilitat, benestar en la infantesa i educació.
El nostre equip va participar en el projecte ImPRovE finançat pel 7è FP-UE (2012-2016) i liderat per la Unversitat d’Anvers. En aquesta recerca es va desenvolupar l’indicador per primera vegada de manera comparable per a sis grans ciutats europees: Anvers, Atenes, Barcelona, Budapest, Helsinki i Milà. Part d’aquest treball ha donat lloc a la tesi doctoral de la Dra. Cussó (2017) i dos articles en revistes indexades al JCR, Cussó et al. 2018 a Child Indicators Research i Carrillo et al. (2016) a Public Health Nutrition.
És imprescindible per la transferència d’aquest coneixement a la societat que aquest indicador estigui actualitzat. Per això els objectius que ens proposem són: 1) Desenvolupar una metodologia per actualitzar l’indicador RBs per a la ciutat de Barcelona el 2014; 2) Explorar la possibilitat d’ampliar l’indicador per a altres tipologies de família per tal que sigui més generalitzable al conjunt de la població. En concret, determinar les necessitats per infants de 0-3 i de 3-6 anys. 3) Realitzar un pilotatge d’aquesta actualització per a la cistella de l’alimentació saludable i que, posteriorment, ens permetrà aplicar-ho a les altres cistelles de béns i serveis. 4) Elaborar una proposta de guia per a l’acció socioeducativa en l’àmbit de l’alimentació saludable per a infants i adolescents.
"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1831/12/18