Acoustic event recognition algorithms: from smart cities to ecologic issues and health

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"El GTM treballa des del 2014 en el projecte LIFE+ DYNAMAP que té per objectiu el mapeig automàtic del soroll de trànsit a la ciutat per a SmartCities. La tecnologia en la què es recolza la participació del GTM en aquest projecte és la identificació d'esdeveniments anòmals en entorns urbans i suburbans, distingint-los del soroll de tràfic rodat. L’any 2015, el Dr. Socoró i el Dr. Alías ja van rebre una ajuda amb codi 2015-URL-Proj-046 que portava per títol “Anomalous Noise Events Detection algorithm for Dynamic Acoustic Mapping in Smart Cities”, i que tingué per objectiu donar un impuls al primer disseny de l’algorisme ANED, en el seu disseny usant bases de dades sintètiques. A partir de l'experiència obtingutda, es pretén estendre l’àmbit d’aplicació de la tecnologia desenvolupada a altres àmbits d’aplicació, com són el seguiment d’espècies en perill d’extinció (medi ambient) i el seguiment de comportament de persones semi-dependents en un àmbit de la llar (salut).

En aquests dos àmbits, es preveu l’inici de l’estudi tal i com ocorregué amb el projecte DYNAMAP, amb un primer ajust en bases de dades sintètiques. Alhora, es pretén realitzar els primers tests de funcionament en temps real sobre una plataforma hardware d’alt rendiment (FPGA o GPU). Els objectius són:
- En l’entorn de medi ambient, es preveu realitzar un estudi de seguiment d’una espècie en perill d’extinció.
- En l’entorn de la llar, es preveu començar realitzant un estudi de distinció de sons que poden ser crítics en un entorn de persones amb una autonomia reduïda (p.ex. vidres que es trenquen, crits, lladrucs de gos, aigua corrent...).

En l'entorn de la ciutat, es preveu continuar treballant en el refinament de l’algorisme d'identificació de fonts sonores amb dades dels sensors definitius de les dues proves pilot que hi ha implantades a Milà i a Roma.
"

Layman's description

"El GTM treballa des del 2014 en el projecte LIFE+ DYNAMAP que té per objectiu el mapeig automàtic del soroll de trànsit a la ciutat per a SmartCities. La tecnologia en la què es recolza la participació del GTM en aquest projecte és la identificació d'esdeveniments anòmals en entorns urbans i suburbans, distingint-los del soroll de tràfic rodat. L’any 2015, el Dr. Socoró i el Dr. Alías ja van rebre una ajuda amb codi 2015-URL-Proj-046 que portava per títol “Anomalous Noise Events Detection algorithm for Dynamic Acoustic Mapping in Smart Cities”, i que tingué per objectiu donar un impuls al primer disseny de l’algorisme ANED, en el seu disseny usant bases de dades sintètiques. A partir de l'experiència obtingutda, es pretén estendre l’àmbit d’aplicació de la tecnologia desenvolupada a altres àmbits d’aplicació, com són el seguiment d’espècies en perill d’extinció (medi ambient) i el seguiment de comportament de persones semi-dependents en un àmbit de la llar (salut).

En aquests dos àmbits, es preveu l’inici de l’estudi tal i com ocorregué amb el projecte DYNAMAP, amb un primer ajust en bases de dades sintètiques. Alhora, es pretén realitzar els primers tests de funcionament en temps real sobre una plataforma hardware d’alt rendiment (FPGA o GPU). Els objectius són:
- En l’entorn de medi ambient, es preveu realitzar un estudi de seguiment d’una espècie en perill d’extinció.
- En l’entorn de la llar, es preveu començar realitzant un estudi de distinció de sons que poden ser crítics en un entorn de persones amb una autonomia reduïda (p.ex. vidres que es trenquen, crits, lladrucs de gos, aigua corrent...).

En l'entorn de la ciutat, es preveu continuar treballant en el refinament de l’algorisme d'identificació de fonts sonores amb dades dels sensors definitius de les dues proves pilot que hi ha implantades a Milà i a Roma.
"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1731/12/17

Paraules Clau

  • smart city
  • Ecology
  • Acoustic Event Detection