Acció comunitària, oci i cohesió social en la gestió de la diversitat cultural als centres socioeducatius gestionats per la Fundació Pere Tarrés

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.

Social Sciences