ÀGORES

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

Description

El projecte es basa en la creació de tallers participatius i de capacitació per tal de conscienciar a treballadors socials sobre temes transversals i cada cop més presents en l’àmbit de la comunicació. Durant el projecte, es duran a terme un sèrie de tallers, les anomenades Àgores, en les quals s’analitzarà temes com ara el biaix de gènere, la comunicació intercultural, o les noves tecnologies i la bretxa digital, entre altres, per tal de crear dinàmiques que donin espai a la reflexió i al diàleg. Aquestes Àgores tenen com a objectiu crear sinergies a diverses escales per tal de fomentar la cooperació, la transferència de coneixements i l'intercanvi d'idees; treballant amb temàtiques transversals i multidisciplinaris a través de processos didàctics i col·laboratius
EstatusActiu
Data efectiva d'inici i finalització11/07/2431/12/25