Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20132022

Producció científica per any

Xarxa

J. Garriga

 • Consultora eMotiva

Persona externa

Oriol Lugo

 • Universitat Ramon Llull

Persona externa

M. D. Rovira

 • Universidad Centra Americana José Simeón Cañas
 • Universídad Centroamericana José Simeón Cañas

Persona externa

Nelly Amaya

 • Universídad Centroamericana José Simeón Cañas

Persona externa

M. E. Gil-Girbau

 • Fundació Unió Catalana d'Hospitals
 • Ramon Llull University

Persona externa

Ignacio Pintado

 • Universitat Ramón Llul

Persona externa

Andrés Chamarro

 • Autonomous University of Barcelona
 • Ramon Llull University
 • Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord
 • Generalitat de Catalunya
 • University of Barcelona

Persona externa

M. Grillo

 • Ramon Llull University
 • Universidad Nacional del Callao

Persona externa

Marc De Quintana

 • Ramon Llull University

Persona externa

N. Giménez

 • Hospital de Sant Jaume
 • Autonomous University of Barcelona
 • University of Barcelona

Persona externa