Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20132022

Producció científica per any

Xarxa

Ramon Llull University

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Autonomous University of Barcelona

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Hospital de Sant Jaume

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

Consultora eMotiva

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

Universitat Ramon Llull

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Universitat Ramón Llul

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

Fundació Unió Catalana d'Hospitals

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

Universídad Centroamericana José Simeón Cañas

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

Universitat Ramon Lull

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

University of Barcelona

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???