Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
19982022

Producció científica per any

Xarxa

Josefina Salord Ripoll

  • Institut Menorquí d'Estudis

Persona externa