Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20092024

Producció científica per any

Xarxa

Ramon Llull University

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Observatori de l'Ebre Fundació

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

Institut de Physique du Globe de Paris

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

Istituto Nazionale di Geoflsica

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

University of Barcelona

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???