Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat en funció del nombre de publicacions emmagatzemades a Pure i cites de PlumX
20112024

Producció científica per any

Xarxa

Sergio Mayordomo

 • Universitat Ramon Llull
 • Banco de Espana

Persona externa

Hafedh Bouakez

 • CIREQ
 • HEC Montréal

Persona externa

Alessio Moro

 • University of Cagliari

Persona externa

Giovanni Urga

 • City, University of London
 • University of Bergamo

Persona externa

Alessandro Peri

 • University of Colorado Boulder

Persona externa

Alessandro Peri

 • University of Colorado Boulder

Persona externa

Emiliano Santoro

 • University of Copenhagen

Persona externa

Dean Fantazzini

 • Lomonosov Moscow State University

Persona externa

Arturo Leccadito

 • University of Calabria

Persona externa