Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat en funció del nombre de publicacions emmagatzemades a Pure i cites de PlumX
20112024

Producció científica per any

Xarxa

Banco de Espana

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.government???

Universitat Ramon Llull

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

University of Colorado Boulder

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

University of Calabria

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

City, University of London

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Deloitte Italia S.p.A.

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

University of Bergamo

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

University of Cagliari

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

University of Copenhagen

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Universidad Carlos III de Madrid

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Lomonosov Moscow State University

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

HEC Montréal

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

CIREQ

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???